Pereiti prie turinio

Vartotojų apklausos

 

Sveikatos priežiūros įstaigoms

Siekiant įvertinti projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009 „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra“ sukurtos elektroninės paslaugos „Saugi prieiga paciento ESI tvarkymui ir prie kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos specialistams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų“ paslaugos teikimo kokybę po 2 metų nuo elektroninės paslaugos sukūrimo, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija kviečia sveikatos priežiūros įstaigų, neturinčių savo informacinių sistemų ir sudariusių duomenų teikimo per ESPBI IS portalą sutartis su VĮ Registrų centru, sveikatos priežiūros specialistus naudojančius elektroninių paciento duomenų pildymo ir pateikimo į ESPBI IS per portalą paslaugą, dalyvauti ESPBI IS vartotojų apklausoje ir iki 2018 m. sausio 29 d. užpildyti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos arba adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos/pacientu-espbi-is-vartotoju-apklausa patalpintą vartotojų apklausos anketą.

Siekiant įvertinti projekto VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009 „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra“ sukurtos elektroninės paslaugos „Saugi prieiga paciento ESI tvarkymui ir prie kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos specialistams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų“ paslaugos teikimo kokybę po 2 metų nuo elektroninės paslaugos sukūrimo, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija kviečia sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros specialistus dalyvauti specialistų ,ESPBI IS portalo vartotojų, apklausoje ir iki 2018 m. sausio 29 d. užpildyti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos arba adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos/sveikatos-prieziuros-istaigu-specialistu-espbi-is-portalo-vartotoju-apklausa  patalpintą sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, dirbančių per ESPBI IS portalą, apklausos anketą.

Siekiant įvertinti projekto VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009 „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra“ sukurtos elektroninės paslaugos „Saugi prieiga prie paciento ESI ir kitų e. sveikatos paslaugų per ESPBI IS duomenų mainų posistemę sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas“ teikimo kokybę, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija kviečia E. sveikatos projektuose dalyvavusių sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ), turinčių savo informacines sistemas ir perduodančių duomenis į ESPBI IS per duomenų mainų posistemę (integracinę sąsają), SPĮ IS administratorius ir atsakingus asmenis už elektroninių paciento duomenų pildymą ir pateikimą į ESPBI IS, dalyvauti ESPBI IS vartotojų apklausoje ir iki 2018 m. sausio 29 d. užpildyti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos arba adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos/sveikatos-prieziuros-istaigu-teikianciu-duomenis-i-espbi-is-per-integracine-sasaja-apklausa  patalpintą ESPBI IS vartotojų, sveikatos priežiūros įstaigų,  teikiančių duomenis į ESPBI IS per SPĮ IS, apklausos anketą.

Siekiant įvertinti projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009 „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra“ sukurtos elektroninės paslaugos „Siuntimų konsultacijai, gydymui ar tyrimui e. paslauga“ paslaugos teikimo kokybę po 2 metų nuo elektroninės paslaugos sukūrimo, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija kviečia sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) sveikatos priežiūros specialistus, naudojančius elektroninių siuntimų konsultacijai, gydymui ar tyrimui, išrašymo ir pateikimo į ESPBI IS per ESPBI portalą paslaugą, dalyvauti vartotojų apklausoje ir iki 2018 m. sausio 29 d. užpildyti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos arba adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/e-sveikata/apklausos/sveikatos-prieziuros-istaigu-specialistu-teikianciu-siuntimus-i-espbi-is-apklausa  patalpintą ESPBI IS vartotojų, teikiančių siuntimus į ESPBI IS, apklausos anketą.

 

Tikimės ir Jūsų pasiūlymų, kuriuos prašome siusti el. pašto adresu apklausos@sam.lt.