ESPBI IS administratoriaus vaidmens suteikimo SPĮ atstovui tvarka

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – SPĮ), kurios yra partneriai, sveikatos priežiūros įstaigų, dalyvavusių E. sveikatos sistemos plėtros projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“ ir Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“, norintys gauti savo įstaigos specialistams Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) administratoriaus vaidmenį, turi:
  1. Užpildyti prašymo formą (Priedas Nr. 1).
  2. Asmuo, kuriam suteikiamas ESPBI IS administratoriaus vaidmuo, užpildyti pasižadėjimą (Priedas Nr. 2).
Užpildyta prašymo forma ir asmens pasižadėjimas siunčiami valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – RC) elektroninio pašto adresu: e.sveikata@registrucentras.lt.
RC, teigiamai įvertinęs pateiktą prašymą, SPĮ atstovui suteikia ESPBI IS administratoriaus teises.
SPĮ įsipareigoja pranešti RC apie pasibaigusius darbo santykius ar darbuotojui pradėjus eiti pareigas, nesusijusias su ESPBI IS.