Paslaugos pacientams

Siuntimų konsultacijai, gydymui ar tyrimui e. paslauga

Šios paslaugos pagalba yra sudarytos sąlygos specialistui elektroniniu būdu suformuoti registruoti, peržiūrėti ar atšaukti siuntimus pas sveikatos priežiūros specialistus bei pacientui gauti informaciją, susijusią su jo siuntimais.

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Paslauga teikiama pacientui prisijungus prie E. Sveikatos pacientų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)


Saugi prieiga pacientams prie asmeninės ESI

Šios paslaugos pagalba yra sudarytos sąlygos pacientui elektroniniu būdu peržiūrėti savo sveikatos istorijos (ESI) įrašus ir kitą informaciją, susijusią su jo sveikata, bei pareikšti valią, tvarkyti įgaliojimus, susijusius su prieiga prie asmens ESI duomenų.

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Paslauga teikiama pacientui prisijungus prie E. Sveikatos pacientų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)


Elektroninė paslauga „Medicininių vaizdų saugykla“

Projekto metu sukurta elektroninė paslauga „Medicininių vaizdų saugykla“ (Bendradarbiavimo lygis), kurios dėka sudarytos sąlygos sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems įstaigose, turinčiose ar neturinčiose savo informacinių sistemų, elektroniniu būdu pateikti medicininius vaizdus saugoti MedVAIS archyve. Pacientai, sveikatos priežiūros specialistai, sveikatos priežiūros paslaugų valdymą ir kontrolę ar mokslinę veiklą vykdantys subjektai gali peržiūrėti MedVAIS esančius medicininius vaizdus.

Sveikatos priežiūros specialistams pakartotinai peržiūrint MedVAIS esančius medicininius vaizdus, atsiranda prielaidos besidubliuojančių diagnostinių tyrimų skaičiaus sumažinimui, taip pat užtikrinama galimybė MedVAIS sukauptą medicininių vaizdų archyvą (nuasmenintą) peržiūrėti mokslinę veiklą vykdantiems asmenims.

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Palauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Paslauga teikiama pacientui prisijungus prie E. Sveikatos pacientų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)


E. Recepto informacijos pateikimas pacientui

Paslaugos pagalba e. sveikatos portale pacientui sudarytos sąlygos elektroniniu būdu gauti informaciją apie jam išrašytus receptus ir išduotus vaistus ar kompensuojamąsias MPP, vaistinėje užsakytų ar specialiai gaminamų vaistų būsenas. Yra sukurti funkcionalumai, įgalinantys pacientų socialinius darbuotojus, globėjus ar kitus pacientą slaugančius asmenis gauti e. receptą ir pagal jį atsiimti vaistus ar MPP.

  Paslauga šiuo metu teikiama |   Paslauga nemokama

Reglamentuojantys teisės aktai:

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“

Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“

 

Paslauga teikiama pacientui prisijungus prie E. Sveikatos pacientų portalo. | Prisijungti → 
Institucija: VĮ Registrų centras | Brandos lygis: 4 (bendradarbiavimo)