Sutarties sudarymas naujiems naudotojams

Naujiems ESPBI IS naudotojams
 
ESPBI IS - Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema
 
Norėdami sudaryti sutartį dėl ESPBI IS naudojimo:
  1. Susipažinkite su pridėta instrukcija  ,kaip sudaryti sutartį ir pradėti naudotis ESPBI IS. Užpildykite paskutiniame lape esančią  registracijos formą.
  2. Užpildykite rinkmenas:
  • Sveikatos priežiūros įmonės, kurios planuoja naudotis ESPBI IS per www.esveikata.lt portalą, viešojo rakto generuoti nereikia.
  • Įmonėms, kurios teikia informaciją apie darbuotojų įdarbinimus į Valstybinių ligonių kasų Metas posistemę, įdarbinimo formos pildyti ir teikti nereikia.
  • Jei tokios informacijos į Metas arba SPELIP posistemę neteikiate, prašome pateikti įdarbinimo formą kartu su analogišku skenuotu dokumentu su įstaigos vadovo parašu ir įstaigos antspaudu.
  • Užpildykite kontaktinių asmenų formą, kurią prašome pateikti dviem formatais: Excel ir analogišką skenuotą dokumentą su įstaigos vadovo parašu ir įstaigos antspaudu.
      3. Užpildytas formas ir prašomus dokumentus siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
      4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
 
Duomenų teikimo sutarties forma sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios e.sveikatos paslaugomis naudojaisi per e. sveikatos portalą 
Duomenų teikimo sutarties forma sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios e.sveikatos paslaugomis naudojaisi per ESPBI IS duomenų mainų posistemę
 
 
 
Naujiems medicinos pagalbos priemonėmis prekiaujantiems ESPBI IS  naudotojams
 
Duomenų teikimo sutarties forma įstaigoms, norinčiom
prekiauti medicinos pagalbos priemonėmis                                        DOCX                                         
Prašome kartu užpildyti ir Įstaigos kontaktinių asmenų
bei ESPBI IS prekybos vietos administratoriaus vaidmens
suteikimo darbuotojui duomenis                                                           DOCX                                                                            
 
Užpildytas formas ir prašomus dokumentus siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
 
 
Naujiems IPR IS naudotojams
 
IPR – tai išankstinė pacientų registracijos sistema, dalis e. sveikatos platformos, kuri leidžia automatizuoti išankstinės registracijos pas gydytoją procesus tiek pacientams, tiek specialistams, vykdyti juos skaidriai, tinkamai identifikuojant pacientą.
 
Norėdami sudaryti sutartį dėl IPR IS naudojimo:
  1. Užpildykite sutarties formą. Sutarties priedo Nr.2 pildyti nereikia, jis pateiktas susipažinimui ir teikiamas atskirai.
  2. Sutarties priedą Nr. 2 pildo ir pasirašo asmuo, kuriam turėtų būti suteiktos administratoriaus teisės Jūsų gydymo įstaigoje. Pateikite skenuotą dokumentą.
  3. Užpildytas formas ir prašomus dokumentus siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
  4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos naudojimosi sutarties forma