Laikotarpis:

Didesnis kiekvieno stulpelio ir atskirų jo segmentų aukštis reiškia tai, kad atitinkamos sistemos (ir jų visumos) atsakas buvo lėtesnis, taigi atitinkamai mažesnė visos ESPBI sistemos greitaveika.