Grįžti į įprastinę versiją ›
Registruotis vizitui Prisijungti
Pateikite savo klausimą
Siųsti

DUK sveikatos priežiūros specialistams

Kodėl nematau gydytojo rolės prisijungęs prie portalo esveikata.lt?

Pirmiausia atsakykite į keletą klausimų:

- Ar Jūsų įstaiga, kurioje dirbate, yra pasirašiusi sutartį su VĮ Registrų centras?

- Ar Jūsų licencijos galiojimas nepasibaigęs (tą galima sutikrinti su VASPVT specialistais)?

- Ar apie Jūsų įdarbinimą įstaiga yra informavusi esveikatos skyrių arba atlikusi įdarbinimo veiksmus VLK sistemoje?

Jeigu visi klausimai atsakyti teigiamai, prašome susisiekti tel. +370 5 236 4577 su e.sveikatos skyriumi, kad būtų patikrinta įdarbinimo informacija Jūsų įstaigoje.

Ar reikia elektroniniu būdu užpildytą paciento sveikatos informaciją pakartotinai pildyti popieriniu būdu?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-499 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atsakomybės tvarkos“ papildymo“ 2.6–2.8 papunkčių nuostatomis, elektroniniu būdu pildomos paciento sveikatos informacijos neprivaloma pakartotinai pildyti popieriniu būdu. Šia nuostata privalo vadovautis ir kontroliuojančios institucijos.

Kaip galima įdarbinti sveikatos priežiūros specialistus SPĮ?

Specialistus įdarbinti ESPBI IS galima dviem būdais:

1. Jei įstaiga turi suatrtį su VLK SPELIP posisteme, SPĮ atsakingas asmuo pateikia įdarbinimus prisijungęs prie Vasltybinės ligonių kasos sistemoje Spelip/Metas.

2. Jei įstaiga neturi sutarties su VLK SPELIP posisteme, VĮ Registrų centro Esveikatos grupei pateikus įdarbinimo formą su įstaigos vadovo parašu, kurią rasite dalyje "Įdarbinimas". Užpildytą formą atsiųskite el. paštu e.sveikata@registrucentras.lt

ESPBI sistemoje matoma neteisinga specialisto pavardė

Šioje situacijoje turite kreiptis į Valstybinę akreditavimo tarnybą dėl pavardės pasikeitimo. Ar duomenys yra atnaujinti, galite pasitikrinti šioje nuorodoje https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/License/PublicOfficeIndex.

Kaip elgtis pastebėjus sistemos sutrikimą ar netinkamą veikimą?

Prašome trumpai aprašyti situaciją, pateikti ekrano nuotrauką bei identifikuojančius duomenis (ESI arba spaudo numerį) ir atsiųsti el. paštu  e.sveikata@registrucentras.lt 

Ar galima pasirašyti užpildytą E025 Ambulatorinio apsilankymo aprašymą iš karto, nelaukiant 30 d.?

E025 ambulatorinio apsilankymo aprašymą reikia pasirašyti iš karto jį užpildžius, tam, kad kitų įstaigų sveikatos priežiūros specialistai galėtų matyti medicininį įrašą.  

Kaip ESPBI IS rasti medicininį dokumentą?

Specialistas, užregistravęs apsilankymą, paciento darbalaukyje pasirinkęs "Sveikatos duomenys", tuomet "Sveikatos istorija", gali matyti sveikatos priežiūros įstaigų apsilankymus ir medicininius dokumentus.

Kodėl prisijungus prie esveikatos portalo matau paskyrą "Darbdavio atstovas" ?

ESPBI IS realizuota galimybė įmonių vadovams elektroninėmis priemonės užsakyti įmonės darbuotojams profilaktinio sveikatos patikrinimo pažymas (E047/E048).

Juridinių asmenų registro (JAR) duomenimis įmonių vadovams ESPBI IS automatiškai suteikiama darbdavio atstovo rolė. Esant poreikiui, šią funkciją galima deleguoti kitam įmonės darbuotojui ar fiziniam asmeniui, pagal sutartį organizuojančiam Jūsų įmonės darbuotojų profilaktinius patikrinimus, tokiu atveju turėtumėte JAR elektroninių paslaugų savitarnoje konkretiems asmenims suteikti tokį įgaliojimą.

Išsamią informaciją rasite čia.

Ar gydymo įstaiga suliejus pacientą gali jį atlieti?

Sveikatos priežiūros specialistas ašaukti paskyrų suliejimą gali per esveikatos portalą. Turi užregistruoti sulietam pacientui aktyvų apsilankymą, tada atsidaryti Visa informacija (paciento) - Redaguoti - Atšaukti suliejimą.

Ką daryti, jei nematau paciento darbalaukio?

Sveikatos priežiūros specialistas,neregistravęs aktyvaus apsilankymo, negali matyti paciento medicininų dokumentų. Norint matyti paciento sveikatos istoriją, turi užregistruoti naują apsilankymą. 

Kaip atšaukti klaidingus dokumentus?

Dokumentų atšaukimą galite atlikti savarankiškai:

1. paciento paskyroje pasirinkite skiltį „Sveikatos duomenys“ tuomet „Sveikatos istorija“

2. matydami sukurtą apsilankymą savo įstaigoje, prie apsilankymo informacijos pasirinkite skiltį „Dokumentai“, išskleiskite ją ir pasirinkus klaidingai suvestą dokumentą, viršuje, dešinėje pusėje (šalia parinkties "Atsisiųsti dokumentą") paspauskite juodą rodyklę žemyn ir pasirinkite „Atšaukti“

3. įrašykite atšaukimo priežastį (pvz. įrašant "Klaida") , paspauskite „Tęsti“ ir pasirašykite dokumento atšaukimą

Jei dokumentas yra senesnis nei 6 mėn. arba gaunate klaidos pranešimus, tuomet Registrų centrui pateikite  įmonės vadovo pasirašytą prašymą atšaukti apsilankymą.

Registrų centrui reikalingi tokie duomenys:

1.  paciento vardas ir pavardė

2.  paciento ESI numeris arba asmens kodas; patient-****-****

3. apsilankymo identifikatorius

4.  dokumento, kurį norima atšaukti, duomenų kompozicijos identifikatorius     

5.  dokumento formos numeris (E025);     E025 **-********

6.  specialisto, kuris sukūrė dokumentą, vardas, pavardė ir spaudo numeris

7. sutikimas "Sutinku, kad bus pašalinti visi susiję įrašai prie apsilankymo, kurio nr."

Kas yra vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas?

Vaistų sąveikų tikrinimo paslauga – tai e. sveikatos sistemos funkcionalumas, automatiškai informuojantis gydytoją apie galimas paciento vartojamų vaistų sąveikas gydytojui renkant naują vaistą. Daugiau apie šią paslaugą galite sužinoti paspaudę ant nuorodos bei peržiūrėti pristatymą apie klinikinę vaistų sąveikų reikšmę (https://www.youtube.com/watch?v=DGjkKxvWXI4&t=1832s).

Ar visos vaistinės šiandien gali išduoti vaistus elektroniniu būdu?

Taip, visos Lietuvos vaistinės gali išduoti vaistus pagal elektroninius receptus.

Ar gali gydytojai paciento prašymu nurodyti sistemoje, kad už pacientą vaistus atsiims kitas asmuo?

Sveikatos priežiūros specialistas, paciento prašymu, turi galimybę sukurti atstovą, kuris atstovaudamas galės vaistinėje atsiimti vaistus ar medicinos pagalbos priemones.

Asmuo sutikdamas atstovauti kitą asmenį, vieną kartą, privalės prisijungti prie savo paskyros esveikata.lt portale ir patvirtinti sutikimą atstovauti.

Prisijungus  "Paciento sritis" pasirinkite "Man suteikti įgaliojimai" ir patvirtinkite atstovavimą. 

Kas gali atšaukti e. recepto sustabdymą?

E. recepto sustabdymą gali atšaukti pats e. receptą sustabdęs specialistas (t.y. jei sustabdė per klaidą)  ir e. receptą išrašęs gydytojas.

Kaip bus išrašomi receptai pacientų namuose?

Specialistai gali išrašyti receptus pacientų namuose per e. sveikatos portalą, naudojantis nešiojamomis elektroninėms priemonėmis (nešiojamieji kompiuteriai ir pan.). 

Specialistai, dirbantys su  ligoninės informacine sistema, kurie neturi nešiojamų kompiuterių, receptą galės išrašyti grįžę į darbo vietą ir informuoti pacientą, kad receptas išrašytas.

Išimtiniais atvėjais, kai reikia skubiai išrašyti receptą paciento namuose, tačiau specialistas neturi elektroninių priemonių, gali būti išrašomas "popierinis" recepto variantas. 

Kaip pildyti ir atšaukti dokumentus ESPBI IS sistemoje?

Norint atšaukti klaidingai suvestą dokumentą paciento paskyroje reikia pasirinkti skiltį „Sveikatos duomenys“ tuomet „Sveikatos istorija“. Matydami sukurtą apsilankymą savo įstaigoje, prie apsilankymo informacijos pasirinkite skiltį „Dokumentai“ ir išskleiskite ją. Pasirinkus klaidingai suvestą dokumentą, viršuje, dešinėje pusėje šalia parinkties "Atsisiųsti dokumentą" paspauskite juodą rodyklę žemyn ir pasirinkite „Atšaukti“, įrašykite atšaukimo priežastį, pvz. klaida, paspauskite „Tęsti“ ir pasirašykite dokumento atšaukimą.

Jei nematote paciento paskyros, įsitikinkite, kad yra užregistruotas aktyvus apsilankymas.

Jei prie apsilankymo buvo išrašytas elektroninis receptas, tuomet, norėdami atšaukti medicininius įrašus, susisiekite su esveikatos skyriumi tel. +37052364577 arba e.sveikata@registrucentras.lt

Kaip atlikti paketinį pasirašymą?

Prisijungę prie specialisto darbalaukio pasirinkite "Nebaigti dokumentai". Prie visų pacientų išrašytų dokumentų turi būti varnelės, jeigu nors vienos varnelės nėra, tuomet nebus galimybės pasirašyti paketiniu pasirašymu. Pacientui, prie kurio dokumento nėra varnelių, reikėtų užregistruoti aktyvų apsilankymą ir tęsti paketinio parašymo veiksmus.

Kaip elgtis kai sistema rodo, kad asmuo nėra draustas?

Specialistas, pastebėjęs kad ESPBI sistemoje pacientas yra nedraustas, turėtų patikrinti VLK pateiktą informaciją:

https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx

Jeigu matote, kad pacientas yra draustas, tuomet ESPBI IS įrašius nepaisymo priežastį galima išrašyti ar išduoti kompensuojamą vaistą bei suteikti paslaugą.

Ar visi specialistai turi turėti elektroninį parašą norint pateikti dokumentus į ESPBI IS?

Kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas, norėdamas pateikti ir pasirašyti  medicininius dokumentus, privalo turėti elektroninį parašą. Elktroninį parašą užsakyti ir įsigyti galima atvykus į Registrų centrą su asmens tapatybės dokumentu (LR pasas / asmens tapatybės kortelė / leidimas gyventi Lietuvoje), užsakymą pateikti/apmokėti vietoje. Jei apmoka įmonė, kartu reikia pateikti sutikimo apmokėti formą, pasirašytą įmonės vadovo.

Gavus informaciją, kad elektroninis parašas jau pagamintas, atvykti į Registrų centrą su asmens tapatybės dokumentu atsiimti pagamintos laikmenos.

Platesnę informaciją rasite: https://www.elektroninis.lt/lt/isigyti

Ar gali sveikatos priežiūros specialistas pasirašyti E025 formą atostogų, nedarbingumo metu?

E025 ambulatorinio apsilankymo aprašymą reikia pasirašyti iš karto jį užpildžius. Jei dokumentas liko pateiktas, tačiau nepasirašytas, jį gali pasirašyti kitas, tos pačios kvalifikacijos specialistas. 

Kaip teikti dokumentus/receptus anoniminiams pacientams?

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarka reglamentuota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-178 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atkreipiame dėmesį, kad teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys ligomis, kurios įrašytos į ligų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl ligų, kuriomis sergantys asmenys turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats.

SPĮ specialistas, teikdamas anoniminę paslaugą, turi sukurti naują pacientą arba naudotis jau sukurtu ESI numeriu. Kuriant pacientą reikia nurodyti gimimo datą ir vardo bei pavardės pirmąsias raides.

Išrašius medicinius dokumentus pacientui pateikti ESI numerį, kad kaskart nebūtų kuriamas naujas pacientas ir farmacijos specialistas galėtų išduoti vaistus pagal kompensuojamus receptus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ receptai anonimiškai besigydantiems pacientams išrašomi elektroniniai.

Kaip registratūros darbuotojas gali užregistruoti pacientą ekstra talonui, kad neatsišauktų paciento turimi vizitai?

Tokiu atveju, jei pacientas buvo užregistruotas pirminei paslaugai, o ekstra talonas kurtas su pakartotiniu ar ilgalaikiu vizito tipu, specialistui tik parodomas pranešimas, jog šitas pacientas dar turi vizitą, taip užregistruotam pacientui neatšaukiamos registracijos.

Jei ekstra talonas kurtas su kito tipo paslauga, pvz. pirminis apsilankymas, tada gaunamas pranešimas, kuriame pateikiamos visos to paciento registracijos bei informacinis pranešimas, jog atlikus tokią registraciją bus atšaukiamos visos aukščiau nurodytos registracijos.

Kodėl nuo 2023 m. sausio 1 d. specialistai privalo turėti licenciją?

Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo (2020-06-30 Nr.XIII-3222) ir “Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių (taisyklės) ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų (tobulinimo) aprašo” (SAM 2020-12-04 Nr.V-2824)nuostatomis, nuo 2023-01-01 specialistai (ergoterapeutas, kineziterapeutas, masažuotojas, medicinos psichologas, radiologijos technologas, dietistas, optometrininkas, paramedikas, skubiosios medicinos pagalbos paramedikas, medicinos genetikas, medicinos biologas ir biomedicinos technologas), pacientams teikiantys sveikatinimo paslaugas, privalo turėti atitinkamos sveikatinimo veiklos praktikos licenciją.

Kaip prisegti skenuotą dokumentą prie E025?

Norint prisegti PDF arba Word formato dokumentą, E025 Ambulatorinio apsilankymo aprašymas turi būti tik pateiktas, bet dar nepasirašytas. Tuomet dešinėje pusėje, skiltyje "Bylos" pasirinkite failą iš kompiuterio ir nurodykite tipą. Atlikę šiuos veiksmus pasirinkite "Įkelti".

Kaip rasti užsienio pilietį ESPBI IS?

Prisijungę prie ESPBI IS specialisto darbalaukio pasirinkite skiltį „Pacientai“ ir įveskite paciento vardą pavardę arba pilną ESI numerį t. y. patient-******-***** skiltyje "Paciento paieška".

Pateikite savo klausimą
Aš ne robotas
Siųsti
Į viršų

Slapukai

Šioje svetainėje naudojami slapukai

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami būtinieji ir nebūtinieji slapukai. Būtinieji slapukai padeda užtikrinti tinkamą tinklapio veikimą, yra įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, naudojame nebūtinuosius slapukus. Paspaudę „sutinku“ Jūs sutinkate su nebūtinųjų slapukų įdiegimu ir naudojimu. Nepaspaudus „Sutinku“ ar išjungus šį pranešimą į įrenginį bus įrašomi tik būtinieji slapukai.

Daugiau informacijos ›

Sutinku