Asmens duomenų sauga

Valstybės įmonė Registrų centras tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis kelia sau pagrindinį tikslą - saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį.

Bendra valstybės įmonės Registrų centro asmens duomenų apsaugos informacija

 

Teisės aktai reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą elektroninės sveikatos sistemoje:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomų ir valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų elektroninės sveikatos sistemos informacinių sistemų duomenų saugos nuostata ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas

 

Informacija apie Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacinėje sistemoje tvarkomus duomenis

Duomenų subjekto teisės

Susipažiniamas su tvarkomais asmens duomenimis

Duomenų apsaugos pareigūnas

Fizinio asmens prašymo susipažinti su registruose ir (ar) informacinėse sistemose tvarkomais asmens duomenimis forma (pdf, docx)

Fizinio asmens prašymo ištaisyti registruose ir (ar) informacinėse sistemose tvarkomus asmens duomenis forma (pdf, docx)