Grįžti į įprastinę versiją ›
Registruotis vizitui Prisijungti

Privatumo pranešimas

Naudodamiesi šia interneto svetaine arba "esveikata" mobiliąja programėle, galite prisijungti prie Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacinės sistemos (ESPBI IS) ir Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS), kuriose tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas? 

 • Asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, buveinės adresas Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius. Į Sveikatos apsaugos ministeriją galima kreiptis šiais būdais: https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/asmenu-aptarnavimas/  

 • Pagrindinis asmens duomenų tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras, buveinės adresas Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Į Registrų centrą galima kreiptis šiais būdais: https://www.registrucentras.lt/apie/kontaktai/ 

 • Kiti asmens duomenų tvarkytojai: ESPBI IS – asmens sveikatos priežiūrą vykdančios įstaigos (toliau – sveikatinimo įstaigos); IPR IS – sveikatinimo įstaigos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centrų funkcijas.

   

Kaip Jums susiekti su duomenų apsaugos pareigūnu?

 • Sveikatos apsaugos ministerijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas duomenu.apsauga@sam.lt 

 • Registrų centro duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas duomenusauga@registrucentras.lt, pašto adresas Studentų g. 39, 08106 Vilnius

 

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

 • ESPBI IS – informacinės sistemos naudotojų bei paslaugos gavėjų identifikavimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir dokumentų išdavimo pacientams ir duomenų gavėjams tikslais

 • IPR IS – asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais ir IPR IS naudotojų (pacientų, sveikatinimo specialistų ir sveikatinimo įstaigų registratūros darbuotojų) identifikavimo tikslais

   

Kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga remiantis tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra atliekamas vykdant teisinę prievolę ir pavestas viešosios valdžios funkcijas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktai bei 9 straipsnio 2 dalies g, h, i, j punktai). Asmens duomenų tvarkymas nustatytas:

 • Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, 13 - 16 punktuose

 • Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. Nr. V-748 „Dėl Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 10, 12 ir 14 punktuose

   

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, kam teikiami ir kiek laiko saugomi?

 

Kokias duomenų subjekto teises turite ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją arba Registrų centrą dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises: 

 • Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 straipsniai)

 • Teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis) 

 • Teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis) 

 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų 

Informaciją apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises, galite rasti:

 

Prašymų formos:

Fizinio asmens prašymo susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ESPBI IS forma (pdfdocx)

Fizinio asmens prašymo susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis IPR IS forma (pdfdocx)

Fizinio asmens prašymo ištaisyti tvarkomus asmens duomenis forma (pdfdocx)

 

Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas

 

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:
 

Interneto svetainė: www.vdai.lrv.lt

Adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

E. pristatymo dėžutė: 188607912

Į viršų

Slapukai

Šioje svetainėje naudojami slapukai

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami būtinieji ir nebūtinieji slapukai. Būtinieji slapukai padeda užtikrinti tinkamą tinklapio veikimą, yra įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, naudojame nebūtinuosius slapukus. Paspaudę „sutinku“ Jūs sutinkate su nebūtinųjų slapukų įdiegimu ir naudojimu. Nepaspaudus „Sutinku“ ar išjungus šį pranešimą į įrenginį bus įrašomi tik būtinieji slapukai.

Daugiau informacijos ›

Sutinku