Grįžti į įprastinę versiją ›
Registruotis vizitui Prisijungti
Pateikite savo klausimą
Siųsti

DUK

Kaip sukurti medicininės pažymos peržiūros kodą ir peržiūrėti pažymą su peržiūros kodu?

Peržiūros kodą galite susikurti prisijungę prie esveikata.lt portalo savo paskyros: 

 Eikite į skiltį „Pažymos“ ir spauskite ant norimo dokumento (pvz. Vaiko sveikatos pažymėjimas ar Vairuotojo pažyma);

  • Atsidariusiame naujame lange, dešinėje pusėje, spauskite "Sukurti pažymos peržiūros kodą";
  • Atsidariusioje lentelėje spauskite "Tęsti";
  • Viršuje, po pažymos pavadinimu (pvz. Vaiko sveikatos pažymėjimas ar Vairuotojo pažyma) bus atsiradęs "Peržiūros kodas", sudarytas iš raidžių ir skaičių;
  • Asmuo norėdamas peržiūrėti pažymą turi šį kodą turite įvesti pažymų peržiūros puslapyje https://www.esveikata.lt//#pazymos bei atsisiųsti.

Ar visos vaistinės šiandien gali išduoti vaistus elektroniniu būdu?

Taip, visos Lietuvos vaistinės gali išduoti vaistus pagal išrašytus elektroninius receptus.
Platesnę informaciją galite rasti čia : https://www.youtube.com/watch?v=aRVVzVeC1p8

Kur galima pateikti savo klausimą?

Klausimus galite pateikti elektroniniu paštu e.sveikata@registrucentras.lt arba telefonu +370 5 236 4577.

Taip pat, paklausimus ar pastebėjimus galite pateikti šio puslapio Dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje "Pateikite savo klausimą".

Ar yra parengti naudotojo vadovai pacientui?

Naudotojo vadovai tiek pacientui, tiek specialistui yra parengti ir juos galima pasiekti, prisijungus prie savo paskyros ir paspaudus mygtuką "Pagalbą", esantį viršutiniame dešiniajame portalo puslapio kampe. Taip pat kviečiame peržiūrėti mokomuosius filmukus, esančius www.esveikata.lt portale skiltyje Gyventojams pasirinkus meniu punktą Instrukcijos-> Mokomieji filmukai."

Ar gali gydytojai paciento prašymu nurodyti ESPBI IS, kad už pacientą vaistus atsiims kitas asmuo?

Jeigu pacientai neturi elektroninio parašo arba dėl kitų priežasčių negali naudotis www.esveikata.lt portalu, paciento prašymu tai gali padaryti paciento gydytojas. Portale specialisto aplinkoje yra galimybė nurodyti, kas atstovaus pacientą vaistinėje, atsiimant vaistus ar medicinos pagalbos priemones. Įgaliotas atstovas, prisijungęs prie www.esveikata.lt portalo, turės patvirtinti elektroniniu parašu, kad sutinka būti paciento atstovu.

Ar galiu atsisakyti atsiimti jau rezervuotą receptą?

Taip, turite kreiptis į vaistinę, kurioje ketinote įsigyti vaistą, rezervuotam e. receptui vaistinė gali nuimti ir atšaukti rezervaciją.  

Kaip pacientas gali įsigyti vaistų kitose ES šalyse?

Jei pacientas pageidauja pagal išrašytą receptą įsigyti vaistus ar medicinos pagalbos priemones (MPP) kitoje ES valstybėje, jis apie tai turi informuoti gydytoją. Šiuo atveju gydytojas pacientui išrašo atitinkamą popierinį receptą:1 formos receptą, jei pacientas ketina įsigyti nekompensuojamąjį vaistą ar nekompensuojamąją MPP; 3 formos receptą (išimtiniais atvejais), jei pacientas ketina įsigyti kompensuojamąjį vaistą ar kompensuojamąją MPP. Gyventojai, įsigiję kompensuojamųjų vaistų ar kompensuojamųjų MPP ES valstybėje, prašymą dėl išlaidų kompensavimo turi pateikti tik tai Lietuvos teritorinei ligonių kasai, kurios teritorijoje buvo išrašytas receptas.

Kokie elektroninio parašo sertifikatai naudojami ESPBI IS, kokia tiekėjų kontaktinė informacija ir kaip paruošti kompiuterį darbu?

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema priima visus elektroninio parašo sertifikatus, sudarytus pagal Nacionalinio sertifikavimo profilį, kuriuose ir autentifikavimo, ir pasirašymo sertifikatai turi asmens kodą.
Elektroninio parašo sertifikatų teikėjai:
1. Registrų centro Sertifikatų centras
Kaip paruošti kompiuterį darbui
Elektroninis.lt pagalbos tarnyba

2. Asmens tapatybės kortelės (Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
Kaip paruošti kompiuterį darbui
Kontaktinė informacija

Kaip atsispausdinti Ambulatorinio apsilankymo aprašymą (E025), esantį esveikata paskyroje.

Pacientams atsispausdinti Ambulatorinio apsilankymo aprašymo (E025) galimybės nėra. Sveikatos priežiūros specialistai, kuriems ši informacija reikalinga, ją gali peržiūrėti sistemoje, E025 formos spausdinti ir jiems pristatyti nereikia.

Kur kreiptis dėl esveikata.lt paskyroje esančių neteisingų gydytojo atliktų įrašų.

Dėl fiksuotų neteisingų apsilankymų ar išrašytų dokumentų turite susisiekti su sveikatos priežiūros įstaiga, kuri pateikė duomenis. 

Kaip pacientui asmeninėje esveikata.lt paskyroje rasti ir atsisiųsti ES skiepų pažymėjimą.

Savo ES skaitmeninį COVID pažymėjimą galite rasti prisijungus prie www.esveikata.lt portalo savo paskyroje "Pažymėjimų" skiltyje. Jei prisijungti prie www.esveikata.lt portalo nepavyktų, pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ES skaitmeninį Covid pažymėjimą Jums gali atspausdinti artimiausiame vakcinacijos centre arba bet kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Kaip pakeisti savo gyvenamosios vietos adresą.

Norėdami pakeisti savo duomenis e.sveikata.lt portale prisijunkite prie savo paskyros ir dešinėje pusėje pasirinkite Paciento sritis -> Mano duomenys ->Redaguoti.
Svarbu, kad iš klasifikatoriaus pasirinktumėte gatvės pavadinimą. Langelyje žemiau įrašykite namo numerį. Būtinai užfiksuokite namo numerį paspausdami ant bet kurios ekrano vietos su pelės klavišu.  
Suvedus naują adresą, spauskite "Išsaugoti".

Kur rasti senesnius įrašus?

Prisijungę prie savo esveikata.lt paskyros viršuje pasirinkite „Sveikatos duomenys“  ir toliau pasirinkite "Sveikatos istorija". Sveikatos istorijos lange matysite visus  užregistruotus apsilankymus tam tikrose gydymo įstaigose. Prie kiekvienos įstaigos matysite parinktį  "Dokumentai" , ją išskleidus matysite atitinkamus dokumentus. Ten ir rasite X įrašą.
Jeigu įrašo nematote, tuomet susisiekite su gydymo įstaigą, kad pateiktų dokumentus. Visi įrašai matomi realiu laiku, kai tik būna pasirašyti. 

Kaip atnaujinti savo pavardę e.sveikatoje?

Prisijunkite prie savo paskyros www.esveikata.lt puslapyje. 
Viršuje dešiniajame kampe pasirinkite „Paciento sritis“ –> „Mano duomenys“. Atsidarius langui su bendrąja informacija, viršutiniame dešiniajame kampe prie žodžio „Redaguoti“, išsiskleiskite mažą rodyklę, pasirinkite  „Atsinaujinti duomenis iš registrų“.  Atlikus šiuos veiksmus, Jūsų pavardė bus pakeista ir sistemoje matysite naująją pavardę. 
Svarbu paminėti, jog duomenis atnaujinti pavyks tik tuomet, kai iš Migracijos poskyrio jau būsite atsiėmę naująjį dokumentą su naująją pavarde. 

Kodėl prisijungus prie www.esveikata.lt matau dvi vaikų paskyras?

Jei Jūs savo portale matote susidubliavusias vaiko paskyras, tuomet susisiekite su  gydymo įstaiga, kurioje paskyra buvo sukurta, kad paskyros būtų apjungtos. Pacientų paskyrų suliejimo veiksmus gal atlikti toje įstaigoje dirbantys gydytojai.

Ar galima ištrinti įrašus iš esveikatos?

Negalite pasinaudoti teise reikalauti ištrinti asmens duomenis („Teisė būti pamirštam“), kaip tai numatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 17 straipsnio 1 dalyje, nes vadovaujantis to paties straipsnio 3 dalies b punktu, ši teisė netaikoma, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant laikytis teisės aktuose, kurie taikomi duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis.

Taip pat negalite pasinaudoti teise nesutikti su duomenų tvarkymu (taip pat ir duomenų teikimu), kaip tai numatyta Reglamento 21 straipsnio 1 dalyje, nes tokia teisė („Teisė nesutikti“) taikoma tik tuo atveju, kai duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus.

Valstybės įmonė Registrų centras duomenų tvarkymą vykdo Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punkto pagrindu, t. y. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje esančius duomenis tvarko ir teikia vykdydama teisinę prievolę, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2020-08-24, Nr. 17774).

Kodėl dokumente matau "Nedraustas"?

Jei informaciją, kad esate nedraustas matote užregistruotame apsilankyme - tai reiškia, kad sistema nespėjo patikrinti draustumo, todėl atvaizduoja tokią informaciją. Jei prisijungus prie savo e.sveikatos paciento portalo, kairiajame kampe matote žvaigždutę ant kurios užvedus pelę rašo, jog apdraustas - tai reiškia, kad draustumo duomenys yra tvarkingi. 

Kodėl prisijungus prie esveikata.lt portalo savo paskyros matoma siuntimo būsena „Vykdomas“?

Ši būsena reiškia, kad siuntimas yra panaudotas ir yra priskirtas prie užregistruoto apsilankymo gydymo įstaigoje.

Kaip atšaukti elektroniniu būdu užsakyto vaisto užsakymą?

Elektroniniu būdu užsakytą vaistą esveikata.lt sistemoje atšaukti galima, kai vaisto užsakymo būsena yra "Gautas vaistinėje". 
Kol vaistinė nepradėjo vykdyti pateikto užsakymo, ir e. recepto užsakymo statusas vis dar yra "Gautas vaistinėje", tokį užsakymą galimą atšaukti.
*Norėdami atšaukti užsakymą, kurio būsena "Gautas vaistinėje", užsakymo detalios informacijos puslapyje paspauskite "Atšaukti užsakymą".
*Jei e. vaistinė jau pradėjo vykdyti užsakymą, tokį užsakymą gali atšaukti tik pati vaistinė.

Ar bus suteikta konsultacija kaip vartoti vaistus įsigytus per nuotolinę vaistinę?

Pateikus užsakymą nuotolinėje vaistinėje su Jumis susieks tos vaistinės, kurioje pateikėte užsakymą, farmacijos specialistas, kuris suteiks konsultaciją - farmacinę paslaugą vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280067/asr 

Kodėl kompensuojamas vaistas rodomas be kompensacijos?

Pateikiant užsakymą e. vaistinėms yra galimybė pasirinkti filtrą ir uždėti/nuimti varnelę, kad rodyti /nerodyti nekompensuojamų vaistų pasiūlymus. Atkreipiame dėmesį, kad galutinė kaina bus patikslinta jau pateikus užsakymą e. vaistinėje.

Kodėl nerandu norimo įsigyti vaistinio preparato pasiūlymo konkrečioje vaistinėje?

Visus e. vaistinių teikiamus pasiūlymus galite matyti pirminiame pasiūlymų lange. Esveikatoje vaistinės teikia pasiūlymus tų vaistinių preparatų, kuriuos vaistinės nori ir gali parduoti per nuotolinės vaistinės platformą, ir turi reikiamą jų kiekį sandėlyje.
Jeigu viena ar kita vaistinė neteikia pasiūlymo konkrečiam vaistiniui preparatui įsigyti, šio pasiūlymo Jūs ir nematote.

Kokios yra ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo įsigaliojimo sąlygos?

Kiekviena šalis taiko skirtingas sąlygas pažymėjimui įsigalioti. Lietuvoje dokumentas galioja, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
- po pilnos vakcinacijos „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“ arba „Janssen“ vakcina praėjo dvi savaitės;
- skiepijantis pagal mišraus vakcinavimo schemą praėjo dvi savaitės po antrosios dozės suleidimo;
- praėjo 2 savaitės po skiepijimo bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 (koronavirusu) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR  arba pripažįstamo EU antigenų tyrimo rezultatu;
- persirgus COVID-19 liga, kai persirgimo faktas nustatytas teigiamu PGR tyrimu ar greituoju antigenų tyrimo, įtraukto į Europos Sąjungos bendrą greitųjų antigenų tyrimų sąrašą, rezultatu kai nuo tyrimo dienos praėjo mažiau nei 180 dienų (pažymėjimas įsigalioja 11-tą dieną po teigiamo tyrimo rezultato);
- gavus neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (po neigiamo PGR ėminio paėmimo turi būti praėję ne daugiau kaip 72 val., nuo greitojo antigeno testo – 48 val.).

Ar vaikai privalo turėti ES skaitmeninį Covid pažymėjimą?

Vaikams iki 18 metų pažymėjimo su pilna vakcinaciją pažymėjimo turėti nereikia.

Ar yra kokia nors speciali recepto forma, kurią mano gydytojas turi užpildyti, jeigu tą receptą norėsiu panaudoti kitoje ES šalyje?

NE. Taisyklėse dėl užsienyje išrašytų receptų nurodoma tik tai, kokia informacija turėtų būti pateikta recepte. Nėra jokios specialios recepto formos ar formato. Dažniausiai recepte, kurį pateiktumėte šalyje, kurioje receptas buvo išrašytas, jau turėtų būti pakankamai informacijos, kad jį galėtumėte naudoti kitoje ES šalyje.
Turėtumėte įsitikinti, kad gydytojas nurodytų bent šią informaciją:

  • duomenis apie pacientą – pavardę ir vardą (abu užrašytus nesutrumpinta forma) ir gimimo datą;
  • recepto išdavimo datą;
  • informaciją apie vaistus išrašiusį gydytoją – pavardę ir vardą (užrašytus nesutrumpinta forma), profesinę kvalifikaciją, tiesioginius kontaktinius duomenis, darbo vietos adresą (taip pat ir šalį), parašą (rašytinį arba skaitmeninį);
  • informaciją apie išrašytą vaistą – jo bendrinį pavadinimą (o ne prekinį pavadinimą, kuris kitoje šalyje gali būti kitoks), formą (tabletė, tirpalas, kt.), kiekį, stiprumą ir dozavimą.

Turiu konkretaus prekinio pavadinimo vaistų, kuriuos vartoju savo šalyje, receptą. Per atostogas pabandžiau nusipirkti vaistų pagal šį receptą kitoje ES šalyje, bet vaistinėje man pasakė, kad šiuo vaistu neprekiaujama. Ar taip gali būti?

TAIP. Vaistais, kuriais prekiaujama vienoje ES šalyje, gali nebūti prekiaujama kitoje, arba jų prekinis pavadinimas gali būti kitoks. Prašydami, kad gydytojas išrašytų jums receptą, kurį ketinate pateikti kitoje ES šalyje, turėtumėte įsitikinti, kad jis nurodytų bendrinį išrašyto vaisto pavadinimą, jeigu tai įmanoma. Tada kitos ES šalies vaistinėje jums galės parinkti lygiavertį vaistą. Kad sužinotumėte, ar jums skirtų vaistų galima įsigyti kitose ES šalyse, galite kreiptis į savo šalies tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų nacionalinį kontaktinį centrą.

Mano gydytojas Lietuvoje visada išrašo elektroninį vaistų receptą. Ar galiu naudoti savo lietuvišką e. receptą kitoje ES šalyje?

Šiuo metu lietuviški e. receptai gali būti pateikiami Latvijoje ir Lenkijoje, spausdintinės jų kopijos nereikia. Taigi, jeigu vykstate į Latviją arba Lenkiją, ten galite naudotis lietuvišku e. receptu, bet jei ketinate vykti į kitas ES šalis, jums reikės paprašyti savo gydytojo popierinės recepto kopijos. Dėl kitose šalyse išduotų e. receptų žr. esamų elektroninių tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.

Pateikite savo klausimą
Aš ne robotas
Siųsti
Į viršų

Slapukai

Šioje svetainėje naudojami slapukai

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami būtinieji ir nebūtinieji slapukai. Būtinieji slapukai padeda užtikrinti tinkamą tinklapio veikimą, yra įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, naudojame nebūtinuosius slapukus. Paspaudę „sutinku“ Jūs sutinkate su nebūtinųjų slapukų įdiegimu ir naudojimu. Nepaspaudus „Sutinku“ ar išjungus šį pranešimą į įrenginį bus įrašomi tik būtinieji slapukai.

Daugiau informacijos ›

Sutinku